WEJŚCIE

 

ZAPRASZAMY

 

www.sckibszczucin.za.pl

 

 

Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie

Dom Kultury w Szczucinie, ul. Kościuszki 32, 33-230 Szczucin, tel./fax: /014/643-64-96

Biblioteka Publiczna w Szczucinie, ul. Piłsudskiego 7, 33-230 Szczucin, tel./fax: /014/643-64-15

Redakcja dwumiesięcznika informacyjno-kulturalnego "Wieści Szczucińskie", ul. Kościuszki 32, 33-230 Szczucin, tel./fax: /014/643-64-96

sckib-szczucin@o2.pl